Физика Ф.2

Ф.2

Есть готовые решения этих задач, контакты

Задача 2.1

Колесо радіусом 10 см обертається із сталим кутовим прискоренням 3,14 рад/с2. Визначити для точок на ободі колеса до кінця першої секунди після початку руху: кутову швидкість, лінійну швидкість, тангенціальне прискорення, нормальне прискорення, повне прискорення.

Стоимость: 20 грн

Задача 2.2

Автомат випускає кулі з частотою 600 хв-1, маса кожної кулі 4 г, її початкова швидкість 500 м/с. Визначити середню силу віддачі при стрільбі.

Стоимость: 20 грн

Задача 2.3

Однорідний стержень довжиною 1 м і масою 0,5 кг обертається у вертикальній площині навколо горизонтальної осі, що проходить через середину стержня. З яким кутовим прискоренням обертається стержень, якщо на нього діє момент сил 98,1 мН∙м.

Стоимость: 20 грн

Задача 2.4

Електрорушійна сила електричного кола 120 В, опір R1=25 Ом, R2=R3=100 Ом. Визначити потужність, яка виділяється на опорі R1.

Стоимость: 20 грн

Задача 2.5

Визначити напруженість магнітного поля у центрі кругового витка, по якому тече струм 1 А.

Стоимость: 20 грн

Задача 2.6

Матеріальна точка (МТ) здійснює гармонічні коливання. Період коливань 2 с, амплітуда 50 мм, початкова фаза рівна нулю. Визначити швидкість МТ в момент часу, коли її зміщення від положення рівноваги 25 мм.

Стоимость: 20 грн

Задача 2.7

На дифракційну гратку нормально падає пучок монохроматичного світла. Максимум третього порядку спостерігається під кутом 36°48’ до нормалі. Визначити сталу дифракційної гратки, виражену у довжинах хвиль світла, що падає на  дифракційну гратку.

Стоимость: 20 грн

Задача 2.8

Стала дифракційної гратки 2,5 мкм. Визначити кутову дисперсію гратки для довжини хвилі 589 нм у спектрі першого порядку.

Стоимость: 20 грн

Задача 2.9

Визначити кут повної поляризації при відбиванні світла від скла (n=1,57).

Стоимость: 20 грн

Задача 2.10

Визначити температуру пічки, якщо випромінювання з отвору в ній площею 6,1 см2 має потужність 34,6 Вт. Випромінювання вважати близьким до випромінювання АЧТ.

Стоимость: 20 грн

Есть готовые решения этих задач, контакты

Запись опубликована в рубрике Задачи, Физика с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *