Zadania z hydrostatyki Pol.4.4

Pol.4.4

jest rozwiązanie

e-mail: my.gidravlika@yandex.ru

skype: france19822

Przykład 1

Dane są dwa cylindryczne naczynia wypełnione do połowy cieczą (rysunek 11.46). Naczynie mniejsze (B) po włożeniu go do naczynia A pływa częściowo zanurzone (rys. 11.47). O ile przy tym podniósł się poziom cieczy w naczyniu A?

Przykład 2

Pusta barka o pokazanym na rysunku II.48 kształcie zanurza się pływając na głębokość h1. Jaki maksymalny ciężar Q może barka ta przewieżć, by głębokość jej zanurzenia nie przekroczyła wartości h2?

Przykład 3

Beczka o clężarze G  kształcie pokazanym na rys. II.50 pływa częściowo zanurzona w cieczy. Na jakiej wysokości rs ponad dnem winien leżeć środek ciężkości beczki, by znajdowała się ona w równowadze trwałej?

Przykład 1

Naczynie cylindryczne o wysokości H i średnicy dna równej D napełniono cieczą do wysokości h, a następnie wprawiono w jednostajny ruch wirowy wokół pionowej osi. Z jaką prędkością kątową wlrować musi naczynie, by paraboloida obrotowa tworzona przez zwierciadło cieczy:

  1. a) dotknęla dna naczynia,
  2. b) dotknęla krawędzi naczynia?

Przykład 2

Zamknięty, cylindryczny zbiornik o średnicy D i wysokości H, wypełniony początkowo cieczą do wysokości h (przy czya h > ), wiruje dookoła swej pionowej osi ze stałą prędkością kątową. W trakcie ruchu zwierciadło cieczy dotoyka dna (rys. II.55). Obloczyć:

  1. a) prędkość obrotu zbiornika ω,
  2. b) ciśnienie panujące w punkcie A zbiornika, wiedząc, że ciśnienie gazu nad swobodnym zwierciadłem cieczy równe jest px.

Przykład 3

Naczynie w kształcie walca o średnicy D i wysokośći H wiruje wokół swej pionowej osi ze stałą prędkością kątową ω. W trakcie ruchu cuecz podniosła się na ścianach naczynia do wysokości H1 (rys. II.56). Oblicyzć:

  1. do jakiej wysokości a napełnione było naczynie przed rozpoczęciem wirowania?
  1. o ile zmieniło się ciśnienie w punkcie A w porównaniu ze stanem, gry naczyenie było nieruchome?

Przykład 4

Naczynie składające slę z trzech pionowych rurek o jednakowej, niewielkiej średnicy d, wypełnione początkowo cieczę do wysokości H (rys. II.57), wiruje wokół swej osl symetrll ze stałą prędkośclą kątową ω. Obliczyć o i-le podniosła się ciecz w bocznych ramionach naczynia w trakcie jego wirowania.

Przykład 5

Naczynie prostopadłościenne o długości L i wysokości H (rys. Il.58) porusza się po torze poziomym ze stałym przyspieszeniem a. Obliczyć, do jakiej wysokości można było napełnić to naczynie cieczą, by nie wylała się ona podczas ruchu.

Przykład 6

Naczynie pokazane na rysunku II.59, napełnione początkowo cieczą do połowy swej wysokości, porusza się ruchem jednostajnie zmiennym prostoliniowym. Obliczyć:

а) z jakim przyspieszeniem porusza się naczynie, jeśli wiadomo, że w trakcie ruchu ciecz przy tylnej ścianle podniosła się do wysokości H1,

c) cisnienie panujące w punkcie E

Przykład 7

Naczynie wypełnione cleczą do wysokości H porusza się pionowo w góręmze stałym przyspleszeniem a. Obliczyć ciśnienie wywierane przez ciecz na dno tego naczynia (rys. 11.60).

Przykład 8

Po równi pochyłej zsuwa się pod własnym ciężarem naczynie z cieczą (rys. II.61). Obliczyć kąt nachylenia zwierciadła tej cieczy do poziomu

  1. a) pomijając opory ruchu wynikające z tarcia naczynia o równię,
  2. b) przy uwzględnieniu siły tarcia.

Przyk ład 9

Przyspieszenloalerz którya jest u-rurka napełniona cieczą (rys. II.63), ustawiono w podłużnej płaszczyżnie symetrii samochodu. Podczas jazdy po torze poziomym, prostoliniowym, w ramionach przyspieszeniomierza ustaliła się różnica zwierciadeł cieczy równa h. Obliczyć przyspieszenie samochodu.

Przykład 10

Prostopadłościenne naczynie napełnione początkowo cieczą do wysokości (rys. II.64) porusza się po torze prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem a. Obliczyć parcie cieczy na tylną ścianę naczynia.

Przylt ład 11

Na rysunku II.65 pokazano wykres parcia na boczną ściane naczynia, które wiruje wraz z cieczą dookoła swej pionowej osi ze stałą prędkości kątowa ω.

Przykład  12

Cylindryczny, zamknięty zbiornik,wypełniony całkowicie cieczą, wiruje ze stałą prędkością kątowa ω wokół pionowej osi . W centrum pokryvy (na osi zbiornika) znajduje się niewielki otwór, dzlękl czemu do wnętrza zbiornika ma dostęp ciśnienie atmosferyczne (rys. II.66). Obliczyć siłe parcia, z jaką ciecz działa na pokrywę zbiornika.

jest rozwiązanie

e-mail: my.gidravlika@yandex.ru

skype: france19822

Запись опубликована в рубрике Гидравлика, Задачи с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *