Zadania z hydrostatyki Pol.4.3

Pol.4.3

jest rozwiązanie

e-mail: my.gidravlika@yandex.ru

skype: france19822

Przykład 1

Obliczyć siłę parcia cieczy na walcowa, ścianę o przekroju poprzecznya BC pokazanym na rysunku l I.26. Długość ściańy w kierunku prostopadłya do płaszczyzny rysunku wynosi l. Rozważyć dwa przypadki: w plerwszym ciecz znajduje się po lewej stronie ściany, w drugi po prawej.

Przykład 2

Obliczyć składowe siły parcia na ścianę o przekroju BCDEF, pokazanya na rys. 11.28. Długość ściany w kierunku prostopadłya do rysunku wynosi L.

Przykład 3

Obliczyć składowe siły parcia na ścianę o pokazanym na rys. Il.30 przekroju BDEFC. Długość ściany w kierunku prostopadłym do płaszczyzny rysunku równa jest 1.

Przykład 4

Narysować wykresy składowej pozloaej i składowej pionowej parcia na ścianę dwukomorowego zbiornika, której przekrój ABGECD pokazuje rys. II .34.

Przykład 5

śćiana o przekroju OA 1 szerokości l, oddzlelająca dwa zbiorniki, może obracać się wokoł poziomej osi przechodzącej przez punkt O (rys. 11.39). W punkcie przekroju ściany zaczepiona jest siła Q skierowana pionowo w dół. Ile wynosi ciężar objętośclowy cieczy wypełniającej zbiorniki, skoro rozpatrywana ściana utrzymuje się w takim położeniu, jakie pokazano na rysunku? (Ciężaru ściany nie uwzględniać w obllczenlach).

Przykład 6

Otwór o średnicy d wykonany w dnle zbiornika zamykany jest stożkiem o ciężarze (rys. II.40). Zbiornik wypełniony jest cieczą do wysokości H, przy czym na zwierciadle cieczy spoczywa szczelny tłok o powierzchni F, obciążony siłą Q. Obliczyć silę N potrzebną do wyciągnięcia stożka z otworu. (W obliczeniach pominąć działanie ciśnienia atmosferycznego).

Przykład 7

W poziomej ścianie oddzielającej dwie komory zbiornika znajduje się okragły otwór o średnicy d. Otwór ten zamykany jest zaworem składającym się z kuli 1 z przymocowanego do niej sztywnym prętem walcowego pływaka o średnicy (rys. II.43). Łączny ciężar kuli, pływaka i pręta wynosi G. Górna komora zbiornika napełniona jest cieczą do wysokości h, w komorze dolnej ciecz sprężona jest tłokiem. Obliczyć głębokość b zanurzenia pływaka, przy której zawór odsłoni otwór przesuwając się do góry.

Przykład 8

Otwór o średnicy d, wykonany w poziomej przegrodzie zbiornika, zamykany jest zaworem składającym się z dwóch półkul i połączonej z nimi sztywnym prętem kuli (rys. 11.44). Obliczyć siły pionowe działające na zawór.

Przykład 9

Przepływ cieczy z komory lewej zbiornika do prawej odbywać się może przewodem. ktorego wylot zaiayka zawór wykonany w kształcie stożka z wydrążoną w nim półkula (rs. II.45). Prawa kora napełniona jest cieczą, do wysokości H. Przy jakim napełnieniu t lewej komory zawór przesunie się do góry?

jest rozwiązanie

e-mail: my.gidravlika@yandex.ru

skype: france19822

Запись опубликована в рубрике Гидравлика, Задачи с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *