Zadania z hydrostatyki Pol.4.2

Pol.4.2

jest rozwiązanie

e-mail: my.gidravlika@yandex.ru

skype: france19822

Przykład 1

Obliczyć parcie cieczy na prostokątną ścianę bdefzbiorni ka oraz moment siły parcia względem punktu K (rys. II.14).

 Przykład 2

ściana zbiornika, której kształt pokazano na rysunku II.15, może obracać się wokół osi k-n. Ile wynosić musi siła N, by przyłożona poziomo do górnej krawędzi sclany nie pozwoliła na jej obrót pod wpływem parcia cieczy wypełniającej zbiornik? (W obliczeniach nie uwzględniac ciężaru śetany).

 Przykład 3

W nachylonej ścianie zbiornika napełnionego cieczą znajduje się okrągła klapa o średnicy D (rysunek II.18). Obracająca się wokół punktu O. Klapę tę utrzymywać ma w położeniu zamkniętym siła N, równoważąc działanie parcia cieczy. Obliczyć potrzebną. Długość x przyspawanego do klapy płaskownika, na którego końcu przyłożona będzie siła N. (Ciężar klapy i płaskownika pominąć w obli czeniach).

 Przykład 4

Należy obliczyć parcie cieczy na trójkątną śclanę zblornika (rys. II.19) oraz określic położenie wektora parcia.

 Przykład 5

W zamkniętym zbiorniku napełnionym cieczą do wysokości H, panuje nad zwierciadłem cieczy ciśnienie pх   (rys. II.20). Obliczyć parcie  cieczy na kołową klapę umieszczoną w nachylonej ścianie zbiornika i wyznaczyć położenie wektora parcia.

 Przykład 6

Zamknięty zbiornik jest całkowicie wypełniony cieczą o ciężarze objętościowym γ1 (rys. 11.21). Ciśnienie panujące w zbiorniku określa pokazany narysunku stan rownowagi cieczy w rurce manome trycznej. Obliczyć parc ie cieczy na kołowy fragment nachyionej ściany zbiornika oraz wyznaczyć położenie wektora parcia.

Przykład 7

Pokazany na rysunku II.22 zbiornik zamknięty wypełniony jest całkowicie cieczą śprężoną tłokiem. Obliczyć parcie na powierzchnię nachylonej ściany zbiornika.

Przykład 8

Zamknięty zbiornik o kształcie pokazanyi 1 na rys. II. 23 napełniony jest cleczą, do pewnej wysokości. Obi iczyć ciśnienie px panujące nad zwierciadłe cieczy oraz napełnienie zbiornika H, wledząc, że:

— siła parcia clec: zy na trójkątny fragment nachylonej ściany zbiornika ma wartość P,

— moment tej siły względem punktu O rowny jest M.

 Przykład 9

Okragly otwór w nachylonej śianie zbiornika zakrywa kołowa klapa o średnicy D, większej niż średnica otworu d. Klapa może się obracać wokoł punktu O, a przytrzymuje ją siła N (rys. II.24). Zbiornik jest zamknięty, wypełniony całkowicie cieczą o ciężarze objętościowym γ3. Ciśnienie w zbiorniku określa położenie cieczy w rurce anometrycznej. Wiedząc, że minimalna siła potrzebna do zamknięcia klapy równa jest N, obliczyć ciężar objętościowy cieczy wypełniającej zbiornik. (Ciężar klapy pominąc w oblic eniach).

 Przykład 10

Okragły otwór ścianie zbiornika zamykany jest ruchomą klapą o tej samej co otwór średnicy D. Klapa obracać się może wokoł osi O – O, położonej w odległości z od górnej krawędzi klapy. Ile wynosić musi ta odleglość, by przy podanym na rysunku II.25 napełnieniu zbiornika klapa pozostawała zamknięta? (Ciężaru klapy nie uwzględniać w rozważaniach).

jest rozwiązanie

e-mail: my.gidravlika@yandex.ru

skype: france19822

Запись опубликована в рубрике Гидравлика, Задачи с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *