Zadania z hydrostatyki Pol.4.1

Pol.4.1

jest rozwiązanie

e-mail: my.gidravlika@yandex.ru

skype: france19822

Przykład 1

Na rys. II.5 pokazany jest pewien stan rownowa.gi cieczy. Obliczyć ciśnienie pх. panujące w zbiorniku nad powierzchnią swobodnego zwierciadła.

Przykład 2

Obliczyć rożnice ciśnienia gazu Δр = р1р2 w zbiornikach pokazanych na rys. II.6.

Przykład 3

 Obliczyć ciśnienie panujace tuż pod pokrywa zbiornika (np. w punkcie A – patrz rys. II.7).

Przykład 4

Obliczyć ciśnienie px w zbiorniku oraz clsnlenie pA panujące w punkcie przekroju rurociągu (rys. 11.B).

Przykład 5

Obliczyć napełnienie c zbiornika (rys. II.9).

Przykład 6

Obliczyć cleżar objętościowy γ1 cieczy wypełniającej zbiornik (zob. rys. II.10).

Przyłtlad 7

Na dolnej krawędzi szesclennego naczynia zamontowany jest zawor o niewlelkiej srednicy. Gdy zawor ten jest zamknięty, ciecz o ciężarze objętosciowym γ wypełnia naczynie do wysokości h1, zaś nad swobodnyni zwierciadle cieczy panuje cisnienie px (rys. II.Ila). Po otwarciu zaworu ciecz zaczyna wypływac z naczynia. Przy jalim napełnieniu h2 ustanie wypływ cieczy? (zob. rys. II.11b).

Przykład 8

Zbiornik I wypełniony cieczą do wysokosci h1 połączony Jest z pustym, otwartym zbiornikiem II krotka rurką z zaworem Z (rys. 11.12). Po otwarciu tego zaworu ciecz zaczyna wypelniac zbiornik II. Obliczyć napełnienia h2 i h3, jakie ustalą się w zbiornikach w chwili ustania przepływu.

jest rozwiązanie

e-mail: my.gidravlika@yandex.ru

skype: france19822

Запись опубликована в рубрике Гидравлика, Задачи с метками , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *