Визначити густину рідини

УД.ДонНТУ

Задачи можно купить или заказать обратившись по e-mail (skype)

Задача 1.1. Визначити густину рідини, якщо маса 1 літру її складає 820 г.

Задача 1.2. Визначити густину метану, якщо його відносна густина дорівнює 0,556.

Задача 1. 3. Визначити густину повітря, якщо температура дорівнює 23 °С та тиск 765 мм.рт.ст.

Задача 1.4. Визначити динамічну в’язкість рідини, що має густину 884кг/м3, а кінематична в’язкість 0,3 Ст (см2/с).

Задача 1.5. Визначити кінематичну в’язкість мінеральної олії при температурі 70 °С, якщо при температурі 50 °С вона має умовну в’язкість 2,7 °ВУ50.

Задача 2.1. Визначити показання вакуумметра рв (мм.рт.ст.), якщо манометр показує рм = 0,45 кгс/см2, Н1 = 0,75 м, Н2 = 350 мм, відносна густина олії δм = 0,89.

Задача 2.2. Побудувати епюру збиткового тиску для контуру бокової стінки посудини, якщо височини стовпів рідин в посудині та їх відносні густини дорівнюють: H1 = 500мм,δ1 = 0,8 , Н2 = 400мм,δ2 = 1.

Задача 2.3. Визначити зусилля Q, що стискує досліджуємий зразок у гідравлічному пресі, якщо до рукоятки важеля докладено зусилля Р = 200Н. Плечі важеля а = 500 мм, b = 450 мм; діаметри поршнів D = 480 мм, d = 40 мм; ККД системи η = 0,85.

Задача 3.1. Прямокутний металевий щит масою m = 3т та шириною В= 2м перегороджує канал та може переміщуватись в вертикальному напрямі в двох бокових напрямних, що виготовлені з швелерів. Визначити силу R, яку необхідно докласти до щита для його підйому, якщо височінь води в каналі Н= 3 м, а коефіцієнт тертя щита у напрямних f = 0,25.

Задача 3.2. Визначити силу тиску води Р на прямокутну перемичку та вертикальну координату центру тиску hd, якщо височінь перемички h = 2,2 м, а ширина b = 3 м; височінь поверхні води над ґрунтом Н= 4 м.

Задача 3.3. Визначити силу, що діє на болти, що утримують напівсферичну кришку радіусу R = 1м на циліндричнім резервуарі височиною Н  = 2 м, якщо показ манометра pм = 0,4 кгс/м2, а маса кришки m = 264 кг.

Задача 3.4. Понтон, що має форму паралелепіпеда, з розмірами: довжина L = 4 м, ширина В = 2 м, височінь Н = 0,7 м та масою mo = 800 кг плаває у воді.

Визначити найбільшу вантажопідйомність понтона mmax, якщо височінь його бортів над ватерлінією е= 0,2 м.

Задача 4.1. Визначити масову витрату метано-повітряної суміші в шахтному дегазаційному газопроводі діаметром d = 150 мм, якщо її середня швидкість υ = 14 м/с, а густина ρ= 0,65 кг/м3.

Задача 4.2. Визначити середню швидкість води в шахтному водовідливному трубопроводі діаметром d = 200 мм, якщо подача насосу (витрата води в трубопроводі) Q =290 м3/г.

Задача 4.3. Визначити гідравлічний радіус шахтної виробки, що має перетин в світі 3,7 м2 та периметр 7,8 м.

Задача 4.4. Визначити середню швидкість олії в широкім перетині трубопроводу υ2, якщо його середня швидкість у вузькім перетині υ1 = 1,25 м/с, а діаметри труб d = 100 мм та D = 125  мм.

Задача 5.1. Визначити показання манометра рм (мм.рт.ст.), якщо прийняти, що по трубопроводу рухається ідеальна рідина з відносною щільністю δ = 0,9, височінь рівня рідини у п’єзометрі h = 400 мм, витрата рідини Q = 180 м3/г, а діаметри труб d1 = 100 мм, тa d2 = 125 мм.

Задача 5.2. Визначити геометричну височінь всмоктування насосу (відстань по вертикалі від осі насоса до вільної поверхні рідини в колодязі) Hвс якщо діаметр всмоктуючого трубопроводу d = 200 мм, подача насоса Q = 223 м3/г, показ вакуумметра hв = 515 мм рт.ст., втрати напору у всмоктуючому трубопроводі Hвт = 2,8 м.

Задача 6.1. Насос перекачує по трубопроводу діаметром d  = 100 мм та довжиною L = 133 м Qm = 36 т/г нафти, відносна густина якої δн = 0,85, а в’язкість 15°ВУ.

Визначити показ манометра рм (кгс/см2). Місцевими опорами знехтувати.

Задача 6.2. Насос подає воду по горизонтальному водопроводу з внутрішнім діаметром труб d = 200 мм та височиною виступів шорсткості Δ = 0,5 мм. Довжини прямолінійних ділянок l1 = 80 м, l2 = 60 м, l3 = 70 м. В трубопроводі мається засувка Лудло, що відкрита наполовину, та коліно з закругленням R = 125 мм під кутом 80°. Визначити показ манометра рм (кгс/см2), якщо витрата води Q = 360 м3/г, а також збудувати п’єзометричну лінію.

Задача 6.3. Визначити потужність Nn (кВт), що втрачається потоком води при переміщенні останнього по трубопроводу в умовах попередньої задачі.

Задача 7.1. Визначити витрату води по трубопроводу, що складається з двох ділянок стальних не нових безшовних гарячекатаних труб (ГОСТ 8732 78) довжиною l1 = 270 м та l2 = 430 м з товщиною стінок δ = 3 мм та зовнішніми діаметрами dз1 = 70 мм та dз2 = 89 мм (1а ділянка трубопроводу розташована вертикально, а 2а ділянка горизонтально). Показ манометра рм= 32 кгс/см2. Місцевими опорами знехтувати.

Задача 7.2. Визначити показ манометра рм (кгс/см2), якщо витрата води по трубопроводу = 180 м3/г, довжини ділянок l1 = 600 м, l2= 400 м, l3 = 300м, зовнішні діаметри труб dз1 = 219 мм, dз2 = 140 мм, dз3 = 121 мм, товщина стінок труб δ = 5 мм.

Місцевими опорами знехтувати.

Задачи можно купить или заказать обратившись по e-mail (skype)

Запись опубликована в рубрике Гидравлика, Задачи с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *