Контрольні завдання

У.2

Эти задачи можно купить или заказать новые обратившись по e-mail (skype)

Задача №5

При перекритому крані трубопроводу К визначити абсолютний тиск в резервуарі, заритому на глибині Н = 5 м, якщо показання вакуумметра встановленого на висоті h = 1,7 м, дорівнює рвак = 0,02 МПа. Атмосферний тиск становить pа = 740 мм рт. ст. Густина бензину ρб = 700 кг/м3.

5

Задача №6

В U-подібну трубку залито три рідини – воду (ρв = 1000 кг/м3), ртуть (ρр = 13600 кг/м3) і бензин (ρб = 700 кг/м3). Рівні цих рідин показано на рисунку, причому z0z1 = 0,2 м; z3z2 = 0,1 м, а z1 + z2 = 1 м. Визначте відстань меж розділу z1 і z2, а також відстань вільних поверхонь z0 і z3 відносно певної площини порівняння ОО.

6

Задача №7

Обчисліть різницю тисків в резервуарах А і В, заповнених водою. Різниця рівнів ртуті в диференційному манометрі становить h = 50 мм.

7

Задача №14

Визначити показання мановакуумметра рмв, якщо до штоку поршня прикладена сила F = 0,1 кН, діаметр поршня d = 100 мм; висота Н = 1,5 м, густина рідини ρ = 800 кг/м3.

14

Задача №15

Визначити силу F, необхідну для утримання в рівновазі поршня П, якщо труба під поршнем заповнена водою, а розміри труби: D = 100 мм, Н = 0,5 м; h = 4 м. Плечі важеля: а = 0,2 м і b = 1,0 м. Власною вагою поршня знехтувати.

15

Задача №16

Обчисліть частоту обертання циліндричної посудини висотою Н0 = 1,2 м і діаметром D = 0,8 м, заповненою рідиною до висоти Н0/2, при якій рідина підніметься до країв посудини.

16

Задача №25

В трубі з діаметром d = 25 мм рухається вода з витратою Q = 0,052 л/с. Визначити, чи зміниться режим руху рідини при зростанні її температури від 5 до 20 °С.

Задача №26

Нафта з кінематичним коефіцієнтом в’язкості ν = 0,3 см2/с рухається по трубопроводу. Знайти мінімальний діаметр d трубопроводу, при якому нафта буде рухатися при ламінарному режимі з витратою Q = 8,14 л/с.

Задача №27

Визначити втрату напору по довжині у новій сталевій трубі діаметром d = 150 мм і довжиною l = 120 м при витраті води Q = 20 л/с. Температура перекачуваної води становить 20 °С.

Задача №36

Визначити швидкість переміщення поршня униз, якщо до нього прикладена сила F = 10 кН. Поршень діаметром D = 50 мм має п’ять отворів діаметром d0 = 2 мм кожен. Отвори розглядати як зовнішні циліндричні насадки з коефіцієнтом витрати μ = 0,82; густина рідини ρ = 900 кг/м3.

36

Задача №37

Визначити напрям витікання рідини (густина ρ = 1000 кг/м3) через отвір діаметром d0 = 5 мм і витрату, якщо різниця рівнів Н = 2 м, показання вакуумметра рвак відповідає 147 мм рт. ст., показання манометра рн = 0,25 МПа, коефіцієнт витрати μ = 0,62.

37

Задача №38

Визначити коефіцієнт опору багатоступінчастого дроселя, віднесений до швидкості в трубці діаметром d = 10 мм, якщо дросель складається з п’яти ступенів. Кожний ступень являє собою отвір Діаметром d0 = 2 мм у тонкій стінці. Прийняти коефіцієнт витрати такого отвору рівним μ = 0,62 і вважати, що взаємний вплив ступенів дроселя відсутній (швидкість в проміжках між стінками згасає до нуля), а повна втрата напору розподіляється поміж ступенями порівно. Визначити повну втрату напору в дроселі при швидкості течії в трубці υ = 1 м/с, якщо густина рідини ρ = 850 кг/м3.

38

Задача №46

На рисунку зображено схему регульованого голчастого дроселя. Визначити, на яку відстань L необхідно всунути голку в отвір дроселя для забезпечення перепаду тиску Δр = р1р2 = 3 МПа, якщо кут голки α = 30°, діаметр дроселювального отвору D = 6 мм, його коефіцієнт витрати μ = 0,8, витрата рідини Q = 1,2 л/с, густина робочої рідини ρ = 900 кг/м3.

46

Задача №47

Резервуар заповнений водою на висоту 2 м, яка підтримується незмінною. Через два отвори, розташовані на однаковій відстані 25 см від рівня води і дна, вода витікає в атмосферу. Визначити швидкості витікання і доведіть, що дальність польоту струменів однакова.

Задача №49

Визначте витрату витікання води з відкритого резервуара через круглий отвір діаметром 1 см і через коноїдальний насадок того ж діаметра при напорі 4 м.

Контрольні питання

1. Різниця між ідеальною та реальною рідиною.

10. Рідинні пристрої для вимірювання тиску (п’єзометри, манометри, вакуумметри).

14. Сила тиску рідини на криволінійні поверхні.

15. Плавання тіл. Закон Архімеда.

19. Рівняння нерозривності потоку рідини (рівняння витрати).

20. Рівняння Бернуллі для елементарної струминки ідеальної рідини.

21. Рівняння Бернуллі для потоку реальної рідини.

28. Турбулентний режим руху рідини. Структура потоку рідини при турбулентному режимі.

29. Гідравлічно гладкі та шорсткі труби.

32. Раптове розширення потоку. Теорема Борда.

39. Визначення найекономічнішого діаметру трубопроводу.

44. Витікання рідини з отворів при змінному напорі. Визначення часу спорожнення резервуару.

45. Витікання стисливої рідини (газу) з отворів.

48. Гідравлічних таран.

49. Реактивна сила взаємодії між струменем рідини і твердим тілом.

Эти задачи можно купить или заказать новые обратившись по e-mail (skype)

Запись опубликована в рубрике Гидравлика, Задачи с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *