коефіцієнт теплопередачі та витрати гарячої воді

ТТ.96

Задачи  можно купить обратившись по e-mail или Вконтакте

ТТЮПрM028

Задача №1

Балон об’ємом  12 л заповнений азотом при тиску 8,1∙10⁶ Па і температурі  17°С.Яка кількість азоту знаходиться в балоні?

Задача №1.2

Який об’єм займає 10 г кисню при тиску 750 мм.рт.ст. і температурі 20°С?

Задача №1.4

Тиск повітря середині міцно закупореній посудину при температурі 7°С становить 1 атм. При нагріванні посудини пробка вилітає. Знайти, до якої температурі нагріли посудину, якщо відомо, що пробка вилітає за тиску 1,3 атм.

Задача №1.12

Яка кількість кіло молей газу перебуває в балоні об’ємом 10 м3 при тиску 720 мм рт. ст. і температурі 17°С.

Задачи  можно купить обратившись по e-mail или Вконтакте

Задача №2

Водяна пара,яка перебуває під вакуумом 65 кПа, ізобарно розширюється від 5,32 м³/кг до 8,39 м³/кг із збільшенням ентальпії на 520 кДж/кг. Визначити зміну внутрішньої енергії пари в цьому процесі, якщо pбар=105кПа.

Задача №2.2

Визначити питомий об’єм, густину і потенціальну енергію тиску газу,5 кг якого при надлишковому тиску pбар=0.12 МПа займають об’єм V=2,5м³. взятии pбар= 105 кПа.

Задача №2.4

Газ при p1=1,6 МПа і ρ1=3,0 кг/ м³ ізобарно стискається із зменшенням об’єму в 4 рази. Визначити кількість деформаційної роботі і роботи переміщення в цьому процесі, вважаючи його рівноважним.

Задача2.12

Коловий процес складається з чотирьох процесів: ab, bc, cd, da; сумарна кількість тепла в циклі становить 400 кДж. Доповнити даними, яких не вистачає, таку таблицю.

Задачи  можно купить обратившись по e-mail или Вконтакте

Задача №3

Визначити коефіцієнт теплопровідності для шоколадних 100 г. плиток. Як зміниться густина теплового потоку,що пронизує шоколадні плитки,якщо їх покласти одна на одну? Плитка товщиною h нагрівались до температури 25°. Початкова температура зразків становила 273 К.Визначити еквівалентний коефіцієнт теплопровідності.

Задача №3.7

Сталевий паропровід діаметром d1=200мм і довжиною l = 5м вкрита двома шарами ізоляції: для першого шару δ1=40мм, λ1=0,1 Вт/м∙град, для другого шару δ2=60мм, λ2=0,06 Вт/м∙град Температура на поверхні металу трубопроводу tст1=320°С, на зовнішній поверхні ізоляції  tст3=60°С. Визначити потужність теплового потоку, температуру в площині стику шарів, а також величину еквівалентного коефіцієнта теплопровідності.

Задача №3.11

Сталева плоска стінка випарника завтовшки δ1=20мм вкрита шаром накипу завтовшки δ2=2мм. Коефіцієнти теплопровідності сталі і накипу λ1=56Вт/м∙град і λ2=0,95Вт/м∙град. Температура на зовнішній поверхні сталі tст1=350°С,на поверхні накипу tст3=105°С. Визначити питомий потік,температуру в площині стику сталі й накипу,а також еквівалентний коефіцієнт теплопровідності складеної стінки.

Задача №3.15

Якої густини має бути тепловій потік, щоб прогріти сирий фарш безструктурних ковбас товщиною h  і площею зрізу S до температури ∆t?

Якої маси має бути цей зразок? Як зміниться його густина після теплового впливу?

Задачи  можно купить обратившись по e-mail или Вконтакте

Задача №4

Каналом сушильної камери кільцевого перерізу (D=30мм і d=20мм) надходить повітря зі швидкістю 0,02 м3/с при середній температурі t=40°C і температурі стінки труби tст=20°С. Визначити середній коефіцієнт тепловіддачі і лінійний тепловий потік.

Задача №4.3

Визначити втрати тепла варильним котлом у навколишнє середовище під час нестаціонарного режиму Середня температура середовища  t=30°C. Зовнішній діаметр котла d= 500 мм, довжина l = 80 см, температура закипання рідини tст=70°C

 

Задача №4.5
Через канал прямокутного перерізу 30х60 мм подається вода в кількості 1,2кг/с при середній температурі протоку t=90°С і температурі стінки tст=110°С. Написати критеріальні рівняння.Використовуючи критерій Нусельта,відшукати коефіцієнт тепловіддачі.

Задача №4.9

Водний розчин цукру концентрацією b=60% випаровується у вертикальних трубках випаровувального апарату при тиску  0,03 МПа і  = 12 кВт/м2. Визначити коефіцієнт тепловіддачі при кипінні розчину за формулою Кичігіна-Тобілевича, використовуючи дані щодо фізичних параметрів розчину: ρ = 1250 кг/м3, λ = 0,53 Вт/(м·град), σ = 71,5 ·103 Н/м, υ = 5,7·10-6 м2/с, Pr = 40.

Порівняти результат з дослідною величиною α = 110 Вт/(м2·град).

Задачи  можно купить обратившись по e-mail или Вконтакте

Задача №5

Розжарена чугунка конфорка електроплити площею 314 см² випромінює за 1 хв. 4000 Дж. Температура  поверхні становить 110°С. Знайти яким би було випромінювання,якби поверхня була:абсолютно чорною,скляною?

Задача №5.3
Визначити зведений коефіцієнт випромінювання системи і втрати тепла випромінюванням для трубопроводу зовнішнім діаметром d=200мм,який проходить у каналі прямокутного перерізу 600х400мм, довжиною ℓ=2м. Ступені чорноти поверхонь труби і стінок каналу відповідно ε1=0,6 і ε2=0,7, температура поверхні труби t1=227°C,температура стінок каналу t2=37°C.Виконати розрахунок при тих же вихідний даних для безканального прокладання труби з випромінюванням тепла в навколишнє середовище.

Задача №5.5

Для кожної з двох паралельно розміщених пластин визначити власне, поглинуте і відбите випромінювання, якщо на поверхнях підтримується температури t1 =500°C і t2 =100°C, а поглинальна здатність відповідно ε1 = 0,5, ε2 = 0,7. Як зміниться результат при встановленні між поверхнями плоского екрану при εс = 0,1?

Задача №5.11

Потужність випромінювання абсолютно чорного тіла становить 34 кВт. Знайти температуру цього тіла, якщо відомо, що поверхня становить 0,6 м2. Як зміниться температура тіла, якщо воно буде сірим із ступенем чорноти 0,7.

Задача №5.13

Діаметр вольфрамової спіралі в електричній лампі становить 0,3 мм, довжина спіралі 5 см. При вмиканні лампочки в коло з напругою 127 В через лампочку тече струм 0,31А. визначити температуру лампочки. Вважати, що після встановлення рівноваги все тепло, що виділяється лампочкою, є випромінювальним. Відношення енергетичного свічення вольфраму і абсолютно чорного тіла вважати при цій температурі рівною 0,31.

Задачи  можно купить обратившись по e-mail или Вконтакте

Задача №6

Визначити сумарний коефіцієнт тепловіддачі конвекцією і випромінюванням та величину теплових витрат паропроводу (d=220мм;Е=0,7; tст=250°С)з навколишнім середовищем,температура якого t=30°C.

Задача №6.2
Визначити еквівалентний коефіцієнт теплопровідності і питомий тепловий потік для повітряного прошарку завтовшки S=60мм при температурах tст1=20°С і tст2=0°.Як зміниться результат при S΄=120мм?

Задача №6.4

Використовуючи дані задачі 4.3, визначити лінійний тепловий потік при спільному процесі передачі тепла конвекцією і випромінюванням,взявши ступінь чорноти поверхні ε = 0,75

Середня температура середовища  t=30°C. Зовнішній діаметр котла d= 500 мм, довжина l = 80 см, температура закипання рідини tст=70°C

Задача №6.10

Визначити коефіцієнт теплопередачі та витрати гарячої воді в прямо токовому водяному бойлері, поверхня нагрівання якого F=12м2, а швидкість нагрівання води становить m2=6 кг/с. Температурний режим апарату t1‘=120°С, t1‘’=75°С, t2‘=20°С, t2‘’=65°С.

Задача №6.12

Визначити теплообмінну поверхню вертикального трубчастого випарника, продуктивність якого за кількістю випаруваного соку D 2=3кг/с . Тиск сухої насиченої пари, що надходить у між трубний простір, р1 =0,35 МПа, тиск вторинної пари р2=0,2 МПа. Трубі стальні λ = 50 Вт/(м·град) діаметром 31/38 мм, довжина 1,2 м. Коефіцієнт використання поверхні теплообміну φ =0,8

Задачи  можно купить обратившись по e-mail или Вконтакте

 

 

Запись опубликована в рубрике Термодинамика и теплотехника с метками . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *