Гидравлика У.3

У.3

Есть готовые решения этих задач, контакты

Задача 51

Визначити коефіцієнт динамічної в’язкості нафти, якщо її умова в’язкість °ВУ = 7,4°Е, а густина складає 810 кг/м3.

Стоимость: 40 грн

Задача 52

Визначити коефіцієнт динамічної в’язкості трансформаторного масла, якщо відносна густина складає 0,82, а умовна в’язкість 8,2°Е.

Задача 53

До рукоятки важеля ручного гідравлічного преса прикладена сила 150 Н. Визначити стислюване зусилля, що розвивається гідравлічним пресом, якщо діаметр поршня малого циліндра 0,02 м, довжина важеля поршня малого циліндра 0,2 м, довжина важеля до точки штока малого циліндра – 0,05 м, к.к.д. преса – 0,8.

Стоимость: 40 грн

Задача 54

Визначити силу, яку треба прикласти до рукоятки важеля ручного гідравлічного преса, щоб одержати стислюване зусилля у великому циліндрі 50 кН. Діаметри поршнів більшого іменного циліндрів відповідно дорівнюють 300 мм і 30 мм. Довжина важеля складає 0,5 м. Відстань від опори ричала до штока малого циліндра – 0,05 м, к.к.д. преса – 0,8.

Стоимость: 40 грн

Задача 55

Відкриті сполучені сосуди заповнені різними рідинами густиною ρ1 = 800 кг/м3, і ρ2 = 1400 кг/м3. Знайти відстань від лініх розділу до рівня рідини в кожному сосуді, якщо різниця рівнів рідин в сосудах 10 см.

Стоимость: 40 грн

Задача 56

Визначити величину зовнішнього поверхнього тиску в закритому сосуді, якщо горизонт води у відкритому п’єзометрі, який підключений до сосуду піднімається над горизонтом води на 500 см. Барометричний тиск 760 мм рт.ст. П’єзометр підключено до сосуду на глибину 200 см.

Задача 57

Ареометр з діаметром скляної трубки 20 мм і діаметром шарика, що заповнений свинцем 25 мм занурений в рідину на глибину 100 мм. Визначити густину рідини, якщо маса ареометра 50 г.

Стоимость: 40 грн

Задача 58

Визначити сили збиткового тиску, що діють на дно та бокові стінки резервуара, положення центра тиску на одній з бокових стінок, якщо ширина резервуара 4 м, його довжина 7 м, висота рівня води 2,4 м.

Стоимость: 40 грн

Задача 59

Визначити величину абсолютного тиска на дно резервуара в розмірах 6 · 12 м. Висота рівня води складає 2,4 м. Побудувати епюру гідростатичного тиску на бокову стіну. Атмсоферний тиск приймати для нормальних умов.

Задача 60

Прямокутний відкритий резервуар необхідний для збереження мазута, густиною 880 кг/м3, ємністю 20 м3. Визначити силу тиску на стіни і дно резервуара, якщо ширина дна 3 м, а довжина 5 м.

Задача 61

На бетону стіну давить маса води висотою 4 м і шириною 6 м. Визначити центр тиску, величину тиску на стіну, опрокидний момент, на який стіна повинна бути розрахована.

Стоимость: 40 грн

Задача 62

Сосуд з діаметром основань 600 мм і висотою 1000 мм повністю заповнений водою. На поршень встановлений в горловині сосуда і мающий діаметр 200 мм, діє сила 1 кН. Визначити повний тиск на дно сосуда.

Стоимость: 40 грн

Задача 63

Визначити різницю тиску в подаючій і зворотній трубі мережі опалення, якщо різниця рівнів ртуті в U-образному манометрі h = 200 мм. Труби розташовані в одній горизонтальній плоскості. Відповідь дати в Па, мм.рт.ст.

Стоимость: 40 грн

Задача 64

До закритого резервуара приєднаний ртутний манометр. Визначити величину тиску на поверхні води в сосуді Р10, якщо рівень ртуті в манометрі піднявся на висоту 200 мм, а висота рівня води в сосуді над рівнем ртуті 500 мм. Густина ртуті і води відповідно 13,6 · 103 кг/м3 і 103 кг/м3. Атмосферний тиск на поверхні ртуті прийнята для нормальних умов.

Задача 65

У відкритому резервуарі, заповненому водою, мається отвір діаметром 0,2 м, який розташований на глибині 6 м нижче рівня води в резервуарі. Визначити швидкість витіку і витрати води, якщо коефіцієнт витрат = 0,67.

Стоимость: 40 грн

Задача 66

Гидромонітор з кутом конусності 6 має діаметр вихідного отвору 0,06 м. Визначити витрати води через насадку і швидкість витіку, якщо на виході тиск дорівнює 500 кПа, коефіцієнт витрат прийняти 0,9.

Задача 67

Визначити масові витрати гарячої води в трубопроводі з внутрішнім діаметром 150 мм, якщо відомо, що швидкість води 1,5 м/с, густина 900 кг/м3.

Задача 68

Водовідливна канавка має розміри основань 40 см і 60 см, висостою 30 см. Швидкість руху рідини в канавці 1,2 м/с. Визначини витрати води і гідравлічний радіус потока.

Стоимость: 40 грн

Задача 69

Визначити швидкість і витрати води, що витікає з отвору резервуара, який розташований на відстані 1,5 м нижче рівня води. Діаметр отвору 0,075 м, коефіцієнт витрат складає 0,82. Як зміняться витрати, якщо до отвору приєднати циліндричну насадку?

Стоимость: 40 грн

Задача 70

Як зміниться час спорожнення відкритого вертикального циліндричного бака діаметром 2,5 м і висотою 4 м, якщо в його дні замінити отвір діаметром 75 мм коноїдальним насадком його ж діаметром.

Стоимость: 40 грн

Задача 71

З котла, що має одну жарову трубу, необхідно злити воду. Визначити час витоку води. Якщо діаметр котла 1,8 м., довжина 8 м., діаметр жарової трубі – 1 м., переріз сускного канала 20 мм. Коефіцієнт витрат – 0,7.

Задача 72

Визначити переріз спускного канала парового котла, діаметром 1,5 м і довжиною 6 м, якщо діаметр жарової труби складає 1 м, а час витіку води при коефіцієнті витрат 0,65 складає 1,2 години.

Задача 73

По трубопроводу змінного перерізу протікає вода з витратами 8 л/с. Діаметр звуженої частини 50 мм. Визначити різницю показників п’єзометрів, якщо діаметр основою трубопровода 120 мм. Коефіцієнт витрат прийняти 0,2.

Стоимость: 40 грн

Задача 74

Визначити витрати води в трубопроводі, в якому встановлено водомір Вентурі, якщо його розміри d1 = 150 мм, d2 = 100 мм. Різниця показників рівнів води в п’єзометрах Δh = 1 м.

Стоимость: 40 грн

Задача 75

По трубопроводу діаметро 200 мм протікає 720 літрів води за хвилину. Визначити швидкість воді і об’ємні та масові витрати.

Задача 76

По трубопроводу діаметром 200 мм протікає 300 кг нафти за хвилину. Визначити об’ємні витрати і швидкість рідини, а також режим її руху, якщо густина нафти 840 кг/м3. Кінематичний коефіцієнт в’язкості 0,00005 м2/с.

Задача 77

Визначити діаметр трубопровода і режим руху керосину в ньому, якщо витрати рідини в ньому складають 10 літрів за секунду при швидкості 1,5 м/с. Кінематичний коефіцієнт в’язкості керосину 0,000003 м2/с.

Задача 78

По трубопроводу діаметром 150 мм транспортується мазут, що має умовну в’язкість ВУ = 12 °Е. Визначити кінематичну і динамічну в’язкість, якщо його відносна густина 0,88. Який буде режим руху його в трубопроводі? Витрата рідини 12 м3/год.

Стоимость: 40 грн

Задача 79

В прямому трубопроводі діаметром 125 мм і довжиною 500 м витрати складають 10 м3/год. Визначити швидкість течії і втрати напору по довжині трубопрововда. Коефіцієнт тертя прийняти 0,03.

Задача 80

По трубопроводу довжиною 800 м протікає вода зі швидкістю 2 м/с і витратами 12,6 м3/год. Визначити сумарні втрати напору в трубопроводі, якщо він має: зворотній клапан ξ1 = 0,9, повністю відкриту засувку ξ2 = 0,15, коліно 90° ξ3 = 1. Коефіцієнт витрат λ = 0,034.

Стоимость: 40 грн

Задача 81

Підрахувати місцеві втрати напору для таких умов: трубопровід має вхід з закругленими кромками, одно коліно з радіусом закруглення R > 2 d, одну повністю відкриту засувку, вихід з труби у відкритий канал, вихід з труби у відкритий канал. Швидкість руху рідини – 1,2 м/с.

Стоимость: 40 грн

Задача 82

Трубопровід діаметром  150 мм і довжиною 1 км має 3 нормальних відвода. Визначити сумарні втрати напору в трубопроводі і його 3-х відводах, якщо швидкість течії води 2 м/с. Коефіцієнт тертя дорівнює λ = 0,032. Коефіцієнт місцевих опорів для коліна ξ = 1,0.

Стоимость: 40 грн

Есть готовые решения этих задач, контакты

Запись опубликована в рубрике Гидравлика, Задачи с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *